bok

Saysiansk økonomi
eller
En introduksjon til politisk økonomi basert på teoriene til Jean-Baptiste Say

av

Vegard Martinsen

 

Oppdatering februar 2020

Mens jeg skrev kapitlet om økonomiens lover i Saysiansk økonomi tenkte jeg grundig igjennom hvilken status de hadde, og om forholdet mellom Says lov og de andre lovene. Jeg fortsatte å tenke på dette etter at boken kom ut, og jeg kom etter hvert til at Says lov har en helt annen status enn de andre lovene — men at dette avhenger av hvordan faget sosialøkonomi er definert! Jeg la frem mine synspunkter på et møte i FSO 27. august 2018, fikk der enkelte nyttige innspill, og skrev deretter en artikkel som ble publisert i AERA desember 2019. Dette nummeret av AERA er å finne på denne linken:

https://www.objektivisme.no/aera/AerA_20_1.pdf

Vi vil også samtidig anbefale artikkelen «Say’s Law versus Keynesian Economics» av Richard Salsman, publisert 9. februar 2020:

https://www.aier.org/article/says-law-versus-keynesian-economics/

 

Boken kan bestilles her.

På denne nettsiden vil du finne oppdateringer om boken og annet materiale som kan være nyttig for den som vil skaffe seg en grundig forståelse av politisk økonomi fra et saysiansk utgangspunkt.

Du vil også finne lenker til Jean-Baptiste Says viktigste verker, lenker til andre klassikere i økonomiens historie, og lenker til kommentarer til dagsaktuelle temaer skrevet av økonomer som er influert av Say.

Spørsmål kan sendes til post@jeanbaptistesay.no, og interessante spørsmål vil kunne bli publisert på denne nettsiden.

 

Bokens vaskeseddel:

De fleste land i Vesten er i dag rammet av stor statsgjeld, arbeidsløshet, budsjettunderskudd, inflasjon, lave renter, og er iblant blitt rammet av kriser (finanskrisen, bankkrisen, «eurokrisen»).

I denne boken hevdes det at slike problemer skyldes at regjeringene har ført en feilaktig økonomisk politikk, en politikk inspirert av John Maynard Keynes og hans mange elever. Etter at Keynes’ bok The General Theory of Employment, Interest and Money ble publisert i 1936 har hans ideer preget praktisk talt all økonomisk teori.

Keynes’ motpol, og den økonom som antagelig var mest innflytelsesrik på 1800-tallet, var Jean-Baptiste Say. Denne boken er en innføring i politisk økonomi basert på ideer som Say var den første til å formulere på en nokså helhetlig og konsistent måte. Boken tar for seg alle temaer som hører økonomifaget til, og tar da utgangspunkt i en saysiansk tilnærming.

Blant temaene som tas opp er produksjon, velstand, forbruk, penger, skatt, lån, gjeld, handel, bankvesen, gullstandard, økonomiske kriser, velferdsstaten, den svarte økonomien, mm.Sagt om boken

«Anbefales. Vegard skriver lettfattelig og forståelig om et komplekst emne. Dette stoffet gjør det lettere å forstå de mange små og store kriser i økonomien / politikken.»
— Simon på Facebook

«... ville bare si at den boken … er noe av det beste og viktigste jeg har lest. Er det rart jeg alltid hadde en dårlig magefølelse overfor makroøkonomi (den som læres i skolen). Jeg er kun halvveis, men jeg ser hvor det bærer. Klar logikk, endelig en makroøkonomibok som gir mening! ... Ekstremt imponert.»
— MortenA på Facebook

«God lesning. Aldri lest økonomi før, overrasket over hvor lettlest det er. Fremste formen for samfunnskunnskap indeed.»
— DagA på Facebook

«... boken er svært god og gir deg viktig kunnskap og innsikt uten behov for fordypning i økonomi-faget, [den] utfordrer vedtatte sannheter og bringer fokus på større individuell frihet. Håper derfor flest mulig kan vurdere å kjøpe boken og sette seg inn i dens innhold.»
— Arnt Rune Flekstad, leder i Liberalistene

«Vegard Martinsen har skrevet en omfattende bok om økonomi, som tar opp så å si alle viktige felter innen fagområdet. Med utgangspunkt i Jean-Baptiste Says teoretiske rammeverk, forklarer han velstand og velferdsstat, handel, penger og bankvesen. Martinsen hevder at av alle de forskjellige økonomiske teorier og rammeverk der ute, så er det Says teorier som er de korrekte. Saysiansk økonomi er en tykk bok, nesten 500 sider, og omhandler et komplekst og omdiskutert fag. Allikevel har forfatteren klart å skrive tydelig og pedagogisk. Det er derfor en relativ lett tilgjengelig bok for de som ikke kan særlig mye om økonomi fra før. Samtidig tilbyr boken dype innsikter om teoriene til en viktig økonomisk tenker. Innsikter som gikk store figurer som John Maynard Keynes hus forbi. Derfor er boken også velegnet for dem som allerede er belest i økonomi.»
— Fra Lars-Eric Bruces omtale Gammel økonom i ny drakt

«Glimrende innføring i økonomi. En blytung økonomibok på 500 sider kan virke avskrekkende på de fleste, men i dette tilfellet er det snakk om får i ulveklær. Ja, mange fagbøker om avanserte emner er som regel uforståelige eller svært vanskelig tilgjengelige, men Saysiansk økonomi kunne like så godt bli kalt «Innføring i økonomi» (eller «Economics 101» på engelsk).

Boken gir en god og tydelig forklaring på helt elementære ting som folk flest enten ikke tenker så nøye over eller har tolket helt feil. Et eksempel på dette er kapitlet om produksjon og hva kapital er og hvordan det oppstår. Enten det dreier seg om velstand, produksjon, kapital, penger eller prismekanisme, så gir boken først en grundig og skarp definisjon, før den går videre med interessante eksempler de fleste kan relatere seg til, og dermed benytter begrepene i mer avanserte resonnementer og teorier. Dette er slik enhver god fagbok burde vært bygd opp. Med denne oppskriften (definisjon, eksempler, avanserte argumenter) får vi enkel, men viktig og virkelighetstro innføring i velstand, produksjon, kapital, penger, bankenes funksjon og så videre.»
— Fra Vegard Ottervigs omtale Saysiansk økonomiVerker av Jean-Baptise Say

A Treatise on Political Economy, or the production, distribution and consumption of wealth

Letters to Mr. Malthus

 

Kommentatorer influert av Say:

Richard Salsman

John TamnyKlassiske verker i økonomiens historie:

Av Adam Smith

The Wealth of Nations

 

Av Stanley Jevons 

The Theory of Political Economy

 

Av James Mill 

Elements of Political Economy

 

Av Carl Menger  

Principles of Economics

 

Av Eugen von Böhm-Bawerk 

Capital and Interest

Karl Marx and the Close of His System

 

Av Ludvig von Mises 

Human Action

Socialism: An Economic and Sociological Analysis

 

Av John Maynard Keynes 

The General Theory of Employment, Interest, and Money

 

Av George Reisman 

CAPITALISM: A Treatise on Economics