bok

Saysiansk økonomi
eller
En introduksjon til politisk økonomi basert på teoriene til Jean-Baptiste Say

av

Vegard Martinsen

 

Boken kan bestilles her.

På denne nettsiden vil du finne oppdateringer om boken og annet materiale som kan være nyttig for den som vil skaffe seg en grundig forståelse av politisk økonomi fra et saysiansk utgangspunkt.

Du vil også finne lenker til Jean-Baptiste Says viktigste verker, lenker til andre klassikere i økonomiens historie, og lenker til kommentarer til dagsaktuelle temaer skrevet av økonomer som er influert av Say.

Spørsmål kan sendes til post@jeanbaptistesay.no, og interessante spørsmål vil kunne bli publisert på denne nettsiden.

 

Bokens vaskeseddel:

De fleste land i Vesten er i dag rammet av stor statsgjeld, arbeidsløshet, budsjettunderskudd, inflasjon, lave renter, og er iblant blitt rammet av kriser (finanskrisen, bankkrisen, «eurokrisen»).

I denne boken hevdes det at slike problemer skyldes at regjeringene har ført en feilaktig økonomisk politikk, en politikk inspirert av John Maynard Keynes og hans mange elever. Etter at Keynes’ bok The General Theory of Employment, Interest and Money ble publisert i 1936 har hans ideer preget praktisk talt all økonomisk teori.

Keynes’ motpol, og den økonom som antagelig var mest innflytelsesrik på 1800-tallet, var Jean-Baptiste Say. Denne boken er en innføring i politisk økonomi basert på ideer som Say var den første til å formulere på en nokså helhetlig og konsistent måte. Boken tar for seg alle temaer som hører økonomifaget til, og tar da utgangspunkt i en saysiansk tilnærming.

Blant temaene som tas opp er produksjon, velstand, forbruk, penger, skatt, lån, gjeld, handel, bankvesen, gullstandard, økonomiske kriser, velferdsstaten, den svarte økonomien, mm.Lanseringsmøter

Det blir avholdt lanseringsmøter for boken i Drammen 18. mai og i Oslo 29. mai.

For nærmere opplysninger om tid og sted for møtet i Drammen, kontakt Liberalistene Buskerud ved Magnus Hermansson på Facebook.

Lanseringen i Oslo skjer i Eldorado bokhandel mandag 29. mai kl 1800.Anmeldelser

Gammel økonom i ny drakt av Lars-Erik BruceVerker av Jean-Baptise Say

A Treatise on Political Economy, or the production, distribution and consumption of wealth

Letters to Mr. Malthus

 

Kommentatorer influert av Say:

Richard Salsman

John TamnyKlassiske verker i økonomiens historie:

Av Adam Smith

The Wealth of Nations

 

Av Stanley Jevons 

The Theory of Political Economy

 

Av James Mill 

Elements of Political Economy

 

Av Carl Menger  

Principles of Economics

 

Av Eugen von Böhm-Bawerk 

Capital and Interest

Karl Marx and the Close of His System

 

Av Ludvig von Mises 

Human Action

Socialism: An Economic and Sociological Analysis

 

Av John Maynard Keynes 

The General Theory of Employment, Interest, and Money

 

Av George Reisman 

CAPITALISM: A Treatise on Economics